من یک پسرم

سلاام

پسرها خیلی واضح و روشن و عاشق و همدل هستن

و بیخودی قربون صدقه کسی نمی رن

و عاشق همن و همو میفهمن

پسرها

ادامه دارد.....

  • آرسین جان
Designed By Erfan Powered by Bayan